Algemene Voorwaarden Curussen.

Leiden, 1 maart 2023 | www.reneoskam.nl | info@reneoskam.nl

 1. De cursusbijdrage is inclusief 21% BTW;
 2. Annulering van deelname aan een cursus:
  a. De deelnemer kan tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus kosteloos annuleren.
  b. Daarna gelden annuleringskosten:
  i. Tot 7 dagen vóór aanvang van de cursus: 25% van de kosten.
  ii. Tot 3 dagen voor aanvang: 50% van de kosten.
  iii. Binnen 3 dagen vóór aanvang: 100% van de kosten.
  iv. Indien mogelijk, kan de geannuleerde cursusdag worden vervangen door een nog beschikbare andere dag.
 3. René Oskam behoudt zich het recht toe om bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 3) een cursus te annuleren zonder daarvoor schade of kosten te hoeven vergoeden.
  René Oskam maakt een dergelijke annulering tenminste 1 week van tevoren aan de cursisten
  bekend. In dit geval worden de kosten voor deelname binnen 2 weken na annulering volledig
  terugbetaald indien gewenst. Verplaatsen naar een andere dag is ook mogelijk.
 4. Annulering kan via een e-mail aan info@reneoskam.nl onder vermelding van naam en cursusdag.
  Een telefonische annulering dient altijd via de e-mail te worden bevestigd door de deelnemer.
  Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar info@reneoskam.nl